Dostosowywanie miejsc użyteczności publicznej

platformy dla niepełnosprawnych
Likwidacja barier architektonicznych
Styczeń 1, 2017
Wyjątkowe platformy dla niepełnosprawnych
Styczeń 1, 2017
Pokaż Wszystkie

Dostosowywanie miejsc użyteczności publicznej

Muzeum

Dostosowywanie

Czy dostosowywanie przestrzeni publicznej jest dużym problemem w krajach Unii Europejskiej ?

W Wielkiej Brytanii pracodawcy, którzy nie dostosowali swoich lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych – zostają obciążeni grzywną w wysokości do 50 000 £. Brak dostępnosći dla tych osób zostaje uznany za naruszenie ustawy o dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W całej Unii Europejskiej powinny działać podobne regulacje.

Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych jest niezbędnym elementem każdego budynku użyteczności publicznej, gdyż wiele osób niepełnosprawnych uzależnia swoją aktywność od tego, czy mogą swobodnie poruszać się po budynku, czy przemieszczać z miejsca na miejsce w mieście. Dlatego ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest niezwykle ważnym czynnikiem. Środowisko miejskie powinno być dostępne i przyjazne, to znaczy powinno być wyposażone w dostępne środki transportu publicznego, parkingi, wysepki przystankowe, niskie krawężniki, przejścia dla pieszych czy sygnalizacja dźwiękowa przy światłach, a także platformy schodowe czy windy

Czy u nas ten dostęp jest zagwarantowany ?

Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.