Wyłącznik platformy schodowej

włączanie i wyłączanie platformy schodowej